Udmeldelse


Hvis du ønsker at melde dig ud, kan det ifølge vedtægternes §8 kun ske pr. 31/12 med 3 måneders skriftlig varsel. Send et brev eller en e-mail til foreningen.

Mailen skal indeholde oplysning om:
Navn:
Adresse:
Nuværende pakke:
Årsag til udmeldelsen:
Telefonnummer:

Foreningen vil så drage omsorg for at signalet bliver afbrudt, og du vil modtage en opkrævning på udmeldelses gebyret. Se under priser.
Der er et tilsvarende gebyr, hvis du ønsker at blive meldt ind igen. Du skulle måske overveje, om du i stedet for skulle skifte til en pakke, der passer bedre til dig, da vore priser er konkurrencedygtige, bl.a. fordi vi administrerer meget billigt, samt at alle rabatter går direkte til medlemmerne.

Vær opmærksom på, at hvis du har YouSee bredbånd med foreningsrabat gennem foreningen, så lukkes denne forbindelse også.

Skal du flytte, bedes du sende en mail til os - klik her

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Teknisk ansvarlig: Tommy Harder
31 20 36 64
post@gundsoemagle.net

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00