Historie


Her kan du læse om foreningens historie


Foreningen (GAF) blev startet i 1974 med det formål at give medlemmerne adgang til at se flere TV-kanaler end blot Danmarks Radio.

Baggrunden var, at Grundejerforeningen Gundsøparkens område netop var blevet udstykket, og der på området var tinglyst klausul om, at udvendige antenner ikke måtte etableres på de enkelte parceller. Grundejerforeningen ønskede at antenneforeningen blev en selvstændig forening, så den på sigt kunne dække hele Gundsømagle, og ikke blot de 99 parceller i Grundejerforeningen. Siden har antenneforeningen optaget medlemmer fra tilstødende områder efterhånden som de blev etableret, mens den ældre del af byen aldrig er blevet tilsluttet.

Der blev etableret en antennemast med en hovedstation ved Vandværket, og et netværk med diverse forstærkere ud til ca. 325 parceller, hvoraf 285 stadig er medlem. Der er gennem årene løbende foretaget investeringer i nye kanaler, samt opgraderinger af netværket, så det hele tiden er tidssvarende. I 2009 blev anlægget opgraderet til det digitale signal, og siden 2010 har foreningen leveret både digitale signaler i HD og radio.

Via vores samarbejdspartnere er det muligt at tilkøbe internet og tillægs faciliteter som f.eks. start forfra, pause og flere kanaler.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Teknisk ansvarlig: Tommy Harder
31 20 36 64
post@gundsoemagle.net

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00